Praktijk voor Psychomotorische Therapie (PMT)

Gevestigd in:
Praktijk de Matenhoek
Molenmakershoek 17
7328 JK Apeldoorn

Contact & informatie:
Marga Hoeksema
06-23 9697 06
hoeksema@praktijkpmt.nlAanmelden, betaling, vergoeding

De aanmelding kan door uzelf of uw verwijzer gedaan worden. Dit is mogelijk  via de mail, schriftelijk of telefonisch. De frequentie en duur van de therapie hangt samen met uw klachten en het PMT behandeltraject.

U kunt ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen, een deel te laten vergoeden door uw zorgverzekeraar of door uw werkgever. Het tarief bedraagt dan € 72,50 per sessie van 60 minuten. Voor het opstellen van behandelplannen en eindevaluaties wordt € 50,- in rekening gebracht. Het is per verzekeraar verschillend hoeveel vergoed zal worden. Zie voor een overzicht van verzekeraars www.vaktherapie.nl

De PMT behandeling kan ook verlopen via een BGGZ of SGGZ traject, wat altijd in samenwerking met een psycholoog zal zijn. Er wordt stil gestaan bij de diagnose (mogelijk nader onderzoek naar verricht), welk behandeltraject daar het beste bij past en de psycholoog zal ook contact met u hebben om gezamenlijk tot een goed beeld te komen van uw klachten. Met elkaar bespreken we welke plek PMT voor u of uw kind in het geheel van de behandeling zal hebben. In alle gevallen heeft u een verwijzing van uw huisarts of van het CJG nodig.

 

Over Praktijk de Matenhoek