PMT groep "W I J" (Wij;  Ik & Jij)

Informatie voor ouders

In de Praktijk voor Psychomotorische therapie van Marga Hoeksema start per 20 maart 2017 een groepsaanbod voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar. Aan deze groep kunnen kinderen deelnemen die graag bewegen, spelen en bouwen en die sommige zaken in de omgang met andere kinderen een beetje moeilijk vinden. Daarbij kunt u denken aan samenwerken, grenzen aangeven, spannende dingen doen, op anderen te vertrouwen, adequaat omgaan met frustratie en stress.
We noemen dit ook wel het vergroten van psychosociale weerbaarheid.

Doelen waaraan in de groep gebouwd, gewerkt en waarmee gespeeld wordt:

  • ik leer op een fijne manier samen te spelen met andere kinderen
  • ik leer te overleggen, samen plannen te maken en deze uit te voeren
  • ik leer duidelijk aan te geven wat ik niet fijn vind
  • ik leer in spannende situaties rustig te blijven
  • ik leer om te gaan met teleurstellingen
  • ik leer hulp te vragen, het eerlijk te zeggen als iets me niet lukt
  • ...of...

Werkwijze:

De start van de groep is op maandag 20 maart. Gedurende de maanden tot de zomervakantie kunnen er wekelijks nieuwe kinderen instromen en/of kinderen afscheid nemen. Uw kind doet mee zo lang dat zinvol is in het kader van de gestelde doelen voor uw kind, met een minimum van acht sessies en een maximum van zestien sessies. Tijdens de intake die voorafgaand aan de start zal plaatsvinden met (beide) ouder(s)/opvoeders en het kind worden de problemen en de doelen in kaart gebracht. Ook worden er dan afspraken gemaakt over het aantal sessies dat uw kind zal volgen en wordt er indien daar behoefte aan is een tussentijds individueel evaluatiemoment ingepland. U wordt na aanmelding uitgenodigd voor de intake.
Na de achtste sessie volgt een ‘kijk en luister sessie’ voor ouders: De kinderen laten dan in groepsopdrachten zien aan ouders wat zij geleerd hebben, ieder op het gebied van zijn/haar eigen leerdoelen. Hun ouders mogen tijdens deze sessie aanwezig zijn in de zaal als publiek.

Praktisch:

Tijd: PMT groep "WIJ" start elke maandag om 15.30 uur en duurt tot 16.45 uur.
Locatie: Praktijk de Matenhoek: Molenmakershoek  17 in Apeldoorn
Therapeut: Marga Hoeksema
Kleding: Makkelijk zittende kleding en indien blote voeten niet gewenst stroef schoeisel voor binnen.
Aanmelden: Bellen met 06-23 9697 06 of stuur een email naar hoeksema@praktijkpmt.nl
  De psycholoog van uw kind kan ook aanmelden.

 

Download/print deze pagina