PMT aanbod "OKI-B" (Ouder Kind Interactie -Bewegingsspelen)

Informatie voor ouders

In de praktijk voor Psychomotorische Therapie kunnen ouders met hun kind de OKI-B behandeling volgen. Dit is een aanbod van twaalf tot veertien sessies voor ouder en kind bij wie het onderlinge contact op een of meerdere gebieden moeizaam verloopt. In de therapie gaat het om het zodanig herstellen van de band tussen ouder en kind dat er wederzijds weer meer ontspanning, plezier en saamhorigheid ervaren kan worden. Voor ouders betekent dat het weer hervinden van de leiding en het vergroten van sensibiliteit en responsiviteit. Voor kinderen betekent dit het zich (weer) leren over te geven aan hun ouders en daarin vertrouwen en veiligheid te ervaren. Vanuit deze basis groeit het lichaamsbesef en het zelfvertrouwen (body mastery) bij het kind waardoor grenzen en leiding accepteren, openheid naar en afstemming met de ouder gemakkelijker gaat.

Doelen waaraan gewerkt en waarmee gespeeld wordt:

  • Harmonie vergroten door samen te leren ontspannen en genieten; het lijfelijk leren loslaten en voegen naar elkaar.
  • Ontdekken van kracht en tegenkracht; het letterlijk/ lijfelijk voelen van veilige en duidelijke grenzen en eigen kracht.
  • Hervinden van onderlinge, natuurlijke posities: het bieden van leiding en stimulans in relatie tot het ontwikkelen van adequate zelfstandigheid.

Werkwijze:

Door het doen van bewegingsspelen wordt er aan bovenstaande doelen gewerkt. Een OKI-B sessie duurt 45-50 minuten waarbij ouder en kind samen aanwezig zijn. De hele OKI-B behandeling bestaat uit een observatie fase van twee sessies, een uitvoerende fase van acht tot tien sessies en een afrondende fase van twee sessies. Elke sessie wordt opgenomen op video, zodat er de mogelijkheid is om terug te kijken en te reflecteren op bepaalde delen van een spelsituatie. In de observatiefase wordt de video opname gebruikt om samen met de ouder te bekijken op welke gebieden het goed gaat en bij welk deel van het contact hulp en extra aandacht nodig is. Ook stellen ouder en therapeut dan de doelen voor de behandeling vast. In de behandelfase worden in afstemming met het proces (korte) evaluatie momenten ingepland of ontvangt de ouder soms via de mail tips en handreikingen voor de sessie daarna.

Praktisch:

Tijd: Er wordt een vaste tijd in de week aangeboden, dit zal meestal onder schooltijd vallen.
Locatie: Praktijk de Matenhoek: Molenmakershoek 17 in Apeldoorn
Therapeut: Marga Hoeksema
Kleding: Ouder en kind dragen gemakkelijke, comfortabele kleding. Indien blote voeten ongewenst zijn dan schoeisel aantrekken met een stroeve onderkant.
Aanmelden: Bellen met 06-23 9697 06 of stuur een email naar hoeksema@praktijkpmt.nl
  De psycholoog van uw kind kan ook aanmelden.

 

Download/print deze pagina